Dugo sam vremena razmišljala o tome kako da uopće započnem tekst o još jednom iskustvu