U hrvatskoj knjizi postanka pišeLijepog našeg Vukovara nikad više Grad ideja pred izvorom smrtiGleda granatama