Kristina Penava 27-godišnja je umjetnica rođena u Altdorfu u Švicarskoj. Završila je Prirodoslovno-matematičku gimnaziju A.