Moj kolega s treće godine preddiplomskog studija Medijska kultura, Kristijan Huljev i ja u petak