Čovječe, dobro došao na ovaj svijet. Da, ja sam. Tvoj Bog. Bog koji te neizmjerno