Ana Ajhenberger studentica je treće godine preddiplomskog studija Medijska kultura na Akademiji za umjetnost i