Moja je majka kao najljepša bajka. Nježnim mi riječima bol ukloni, srce se moje uz