Tražeći put do kuće, našla se ispred tunela. U gradu za koji je mislila da