Još uvijek traje razdoblje pandemije koronavirusa, a neki su ga uspjeli uistinu kvalitetno iskoristiti. Riječ