Možda je koronavirus puna ulica praznih duša, a ne prazan grad punih domova. Možda je