Svima je poznato u kakvoj se situaciji trenutno nalazimo. Većini je ljudi ona, naravno, teško