,,Halo?” ,,Hej, Martina, Ivan je.” ,,A ti si. Zašto me zoveš?” ,,Htio sam ti čuti