Kožara. Stara napuštena tvornica, propalih zidova i propalih snova. Do ponoći nas je dijelilo petnaestak