Živimo u vremenu u kojemu se mnogo toga relativizira. Način je života izrazito ubrzan i