Na početku ove godine nekolicini sam dragih osoba rekla da će mi upravo ona biti