Slušajte me! „vi pokorne Gnjide” Dok čitam svoje riječi po posljednji put S Vinom na